Elektroinštalačné práce v.n.

Elektroinštalačné práce n.n.

Audio a video vrátnik

Rozvody IT a telefónov

Rozvody televízne a satelitné

Rozvody alarmov

Elektrické vykurovanie priame a akumulačné

Bleskozvody pasívne aj aktívne

Montáž sadrokartónových podhladov pre zabudované osvetlenia 

MaR

 

Bleskozvod alebo LPS (Lighting Protectin System) je zariadenie, vonkajšia ochrana stavby chrániaca pred úderom blesku zvedením atmosférických výbojov alebo atmosférickej elektriny mimo objekt. V súčasnej dobe stále rastie povedomie verejnosti o dôležitom význame bleskozvodov (ľudovo nazývaný „hromozvod“) z hľadiska ochrany majetku, ale aj ľudí, ktorí v ňom bývajú. Preto má už čoraz viac novo postavených prípadne zrekonštruovaných domov nainštalované bleskozvody. K ich rastúcej potrebe výrazne prispievajú výkyvy počasia, ktoré sa budú podľa odborníkov stále viac zhoršovať. Každý vlastník nehnuteľnosti by mal zvážiť dostatočnosť ochrany pred bleskom a ostatnými účinkami atmosférickej elektriny. Dom bez bleskozvodu býva porovnávaný s autom bez airbagov.

Pri búrke vzniká v ovzduší elektrická energia, ktorá sa prejavuje bleskami. Ide o obrovské elektrické výboje, ktorými sa vyrovnáva elektrické pole v atmosfére. Pri údere blesku do chráneného objektu zabezpečí funkčný bleskozvod jeho bezpečnú a spoľahlivú ochranu. Blesk môže dosiahnuť teplotu až 30 000 °C.  Jeho ničivá energia môže dosahovať až milióny voltov. Táto ohromná sila bleskov potenciálne ohrozuje pri každej búrke váš majetok a zdravie. V rámci bezpečnosti seba a svojich najbližších je dôležitá zodpovednosť. „I v dnešnej dobe ľudia bleskozvody podceňujú,  je im ľúto vyhodiť pár stoviek EUR za inštaláciu bleskozvodu. Mnohí ľudia nechápu, že tým ohrozujú okrem svojho majetku aj seba samých a svojich najbližších,“ upozorňuje Milan Drenina  „Príroda je nevyspytateľná, blesk nemusí udrieť do domu niekedy ani 100 rokov, alebo môže za jednu búrku udrieť do toho istého objektu aj dvakrát.

Nemôžeme sa spoliehať na to, že nás ochráni susedov bleskozvod, vyššia budova alebo neďaleký stožiar elektrického napätia. Pri dopade blesku na zem sa môže blesk trieštiť na väčšie množstvo malých bleskov. Tie môžu byť od toho hlavného roztrúsené do vzdialenosti 30 metrov. „Z tohto dôvodu by mal byť z hľadiska bezpečnosti chránený bleskozvodom každý jeden objekt,“ hovorí špecialista. Povinnosť mať bleskozvod nestanovuje zákon, ale odborníci ho odporúčajú a prax často krát potvrdzuje.

Na požiadanie zákazníka vyhotovíme digitálnu fotodokumentáciu prác

 

Fotogaléria: Služba 1